Elarbeten

Elcentralen utför alla typer av elinstallationer i t.ex.

 • kontor 
 • bostäder
 • butiker
 • verkstäder
 • industrier

Utöver traditionella elinstallationsarbeten utför Elcentralen också installationer av

 • brandlarm
 • inbrottslarm
 • passagesystem
 • nätverk
 • vägbelysning
 • elinstallationer för ventilationsanläggningar
 • elinstallationer för kylanläggningar
 • elinstallationer för olika VVS-installationer

Belysning Bilbolaget Sandviken